Avfallshåndering

Impregnerte materialer er ikke klassifisert som spesialavfall. Men avkapp, sagflis ol. skal leveres på kommunale fyllplasser, ikke brennes, verken utendørs eller i ovn.
BRUKSOMRÅDER/KLASSER
PRODUKTBLADER
TEGNINGER/LEGGEANVISNINGER
IMPREGNERINGSMIDLER
PERSONLIG HYGIENE
AVFALLSHÅNDTERING
ETTERBEHANDLING/VEDLIKEHOLD
METODER