Etterbehandling/vedlikehold

Materialer som er impregnert med Tanalith E behøver ingen overflatebehandling eller etterbehandling for å sikre langvarig råtebeskyttelse.

Der hvor materialene er kappet, frest eller boret påføres et strøk med råtebeskyttende væske av typen Antiparasitt eller lignende. Endeved etter kapping kan med fordel dyppes i slik væske.

Overflatebehandling vil bevare den grønne fargen i lengre tid (hindre gråning) eller gi deg mulighet til å endre farge på det impregnerte produktet.
BRUKSOMRÅDER/KLASSER
PRODUKTBLADER
TEGNINGER/LEGGEANVISNINGER
IMPREGNERINGSMIDLER
PERSONLIG HYGIENE
AVFALLSHÅNDTERING
ETTERBEHANDLING/VEDLIKEHOLD
METODER