Personlig hygiene

Selv om impregnerte materialer i dag er mer skånsomme mot miljøet enn før, bør du ta visse forholdsregler når du håndterer disse.

Ved fresing og dreiing som forårsaker mye småflis og støv, anbefales ansiktsmaske og vernebriller. Normal saging, kapping eller spikring krever ikke bruk av verneutstyr.

Vask hendene før måltider og etter arbeidet er utført.
BRUKSOMRÅDER/KLASSER
PRODUKTBLADER
TEGNINGER/LEGGEANVISNINGER
IMPREGNERINGSMIDLER
PERSONLIG HYGIENE
AVFALLSHÅNDTERING
ETTERBEHANDLING/VEDLIKEHOLD
METODER