Impregneringsmidler

Det finnes tre hovedtyper impregneringsmidler: Vannløste salter, oljeløste midler og Kreosot.

De vannløste saltene er mest brukt. Benyttes til produkter som bjelker,
stolper og terrassebord. Vi bruker Tanalith E, som gir fullstendig beskyttelse mot råte, sopp og insektangrep. De råtebeskyttende biocidene fikserer seg til trevirket og utgjør ingen fare ved normal håndtering.

Oljeløste midler brukes bla. til utvendige dører og vinduer.

Kreosot benyttes til telefonstolper og til trelast med helt spesielle krav
til beskyttelse. Kun godkjent i næringsvirksomhet.
BRUKSOMRÅDER/KLASSER
PRODUKTBLADER
TEGNINGER/LEGGEANVISNINGER
IMPREGNERINGSMIDLER
PERSONLIG HYGIENE
AVFALLSHÅNDTERING
ETTERBEHANDLING/VEDLIKEHOLD
METODER