Impregneringsmetoder

Larvik Impregneringskompani vil alltid forsøke å ligge i forkant når det gjelder metoder og prosesser for best mulig impregnering. Vi holder oss selvsagt innenfor de lover og regler som til enhver tid gjelder, men ønsker også å være bedre enn disse.
Bruken av imp.væsken Tanalith E er ett eksempel. Her var vi tidlig ute med et miljøskånsomt alternativ, selv om loven den gang ikke påla dette.

Se også menyvalget «impregneringsmidler» for mer informasjon.
BRUKSOMRÅDER/KLASSER
PRODUKTBLADER
TEGNINGER/LEGGEANVISNINGER
IMPREGNERINGSMIDLER
PERSONLIG HYGIENE
AVFALLSHÅNDTERING
ETTERBEHANDLING/VEDLIKEHOLD
METODER